Formulari d’afinitat de marca

Respon aquest breu formulari per a donar-nos la informació imprescindible que ens permeti buscar les marques que poden ser afins a la teva. Les teves respostes ens serviran per trobar el teu partner ideal.

Les dades facilitades seran tractades amb la màxima confidencialitat i només es faran servir
per a la cerca de partners de la pròpia marca.
 
*Tots els camps són obligatoris.

Informació general

Sobre la teva marca

Sector d’ activitat
Número de treballadors de la marca Menys de 10 De 10 a 50 De 50 a 100 De 100 a 500 Més de 500

Públic objectiu

Objectiu principal o prioritari de la marca para a 2012 2022 Incrementar vendes Reduir costos Augmentar imatge de marca Afegir valor a la marca Cap de les anteriors
Dificultat més gran prevista per a aconseguir l’objectiu Competència Desconeixement del producte Falta de pressupost Recursos limitats Cap de les anteriors
Quins canals de comunicació fas servir per arribar al teu client Publicitat mitjans convencionals Mitjans online Emailing / Mailing Xarxes socials Totes les anteriors Altres
Enumera els actius de marketing propis de la teva marca Revista corporativa Base de Dades de clients Xarxes socials Blog / Web Totes les anteriors Altres

Sobre el teu futur partner

Com t’agradaria que complementi la teva marca Comunicació Econòmica Vendes Relacions Públiques Distribució Imatge Intercanvi en espècies Promoció Totes les anteriors Altres
Quin tipus de producte de Take a part creus que s’ adapta més a les teves necessitats Take a great (Converteix-te en un referent) Take a link (Optimitza els teus recursos) Take dream (Comparteix un somni) Take a heart (Potencia la teva tasca humanitària) Take a social (Col·labora socialment)
El sector de marca amb la que t’agradaria aliar-te és